icon-interna-hover

Comunicació interna

Pensar i comunicar-se internament de manera òptima és un requisit essencial en qualsevol empresa, organització i/o institució. La majoria de les vegades, l’estratègia de comunicació externa planificada està exposada al fracàs si la comunicació interna entre els equips i els individus implicats no és l’adequada.

És molt important tenir cura de tots els detalls en els processos interns de comunicació perquè el missatge arribi fidelment a tots els nivells implicats. Des de Vitamine! podem ajudar-te a establir els protocols necessaris perquè la comunicació sigui correcta i bidireccional. Una comunicació interna eficaç evita incerteses i distorsions dels missatges, i sobretot evita situacions de risc que poden perjudicar greument les relacions dins de l’organització.

L’excel·lència de la gestió empresarial o institucional també es mesura per la qualitat de la comunicació interna. T’ajudem a treballar una comunicació interna proactiva i uns canals de comunicació flexibles i ordenats perquè d’aquesta manera tots els membres de la comunitat se sentin integrats i identificats amb la mateixa.

Els nostres serveis

  • Auditoria de comunicació
  • Comunicats interns
  • Manual de benvinguda
  • Llibre blanc d'usos i serveis
  • Publicacions internes
  • Organització d'esdeveniments corporatius