Public affairs

Vitamine! ofereix a les empreses, institucions i societats l’opció d’obrir portes i ajudar-los en les complexes i delicades relacions amb l’Administració, així com la possibilitat de garantir la més còmoda i millor implantació en un territori determinat.

Les dificultats que avui genera un món global i interconnectat multipliquen tots els riscos de qualsevol projecte o empresa que necessita iniciar una nova etapa, instal·lar-se en una nova àrea o buscar el consens en algun sector determinat. Vitamine! t’ajudarà a solucionar aquests problemes.