Producció de videos

Les imatges, siguin animades o fixes, serveixen per transmetre missatges i informació però també emocions i sentiments.
A Vitamine! disposem d’un departament encarregat de la producció de vídeos, des de la planificació, enregistrament fins al muntatge, perquè la teva idea original arribi al destinatari tal com tu te l’has imaginat des d’un bon principi: en forma d’imatges; siguin per anunciar un producte, per celebrar un esdeveniment, per gravar un acte o per promocionar una celebració o una marca.