Gabinet de Premsa

L’objectiu d’un gabinet de premsa és difondre informació a través dels mitjans de comunicació però també ajudar a que els periodistes coneguin millor la nostra organització i mantenir entre ambdós unes relacions basades en la cordialitat i la professionalitat. Només així, organització i periodistes sabran treure’n el màxim profit perquè la informació arribi al destinatari amb la màxima fiabilitat, veracitat i transparència possible.
Tota empresa o institució necessita planificar i desenvolupar la seva estratègia de comunicació per tal d’aconseguir notorietat en els mitjans de comunicació i així poder arribar a l’opinió pública.
Des de Vitamine!, més enllà de gestionar les peticions dels mitjans de comunicació, treballem de forma proactiva amb ells per fer-los arribar la informació més fidedigna i facilitar-los el seu treball diari. L’equip de Vitamine! té una àmplia experiència en els mitjans de comunicació, fet que ens atorga un profund coneixement de les seves necessitats.
A Vitamine! elaborem notes i dossiers de premsa; redactem i fem difusió d’articles tècnics, d’opinió, discursos i ponències; gestionem entrevistes i reportatges corporatius; fem reculls de premsa personalitzats i organitzem trobades amb periodistes one to one, entre d’altres serveis.

Els nostres serveis

  • Notes de premsa
  • Gestió d'entrevistes i reportatges corporatius
  • Elaboració de dossiers de premsa
  • Redacció i difusió d'articles tècnics d'opinió, discursos i ponències
  • Recull de premsa personalitzat
  • Trobades one to one amb periodistes