La febre per les valoracions quantitatives com a mesura per avaluar l’èxit o fracàs d’un post o de la gestió d’una xarxa social va perdent força. Facebook, Instagram i Twitter ja han començat la seva particular batuda contra els perfils falsos i contra aquells comptes que s’engreixen a base d’usuaris artificials. A nosaltres ens sembla una excel·lent notícia perquè no creiem en l’eficàcia dels likes d’usuaris desconeguts.

Quan presentem els nostres informes d’activitat sobre els comptes de social media que gestionem ens agrada centrar-nos molt més en les valoracions i interpretacions de l’activitat i interacció que s’aconsegueix des de les mateixes que en quadres comparatius de l’increment de seguidors aconseguits durant un mes. No estem dient que no siguin dades a tenir en compte però no creiem que hagin de ser les que més pes tenen a l’hora de valorar si un compte està evolucionant correctament i pel bon camí. Preferim parlar de grau d’interacció real entre la marca i els seus seguidors (i viceversa) que remarcar els molts likes que pot haver tingut un post de Facebook o una publicació a Instagram si la majoria d’aquests likes provenen d’ “usuaris fantasma”. Al capdavall, la nostra manera d’entendre i aplicar l’estratègia en xarxes socials té una màxima: el social media tracta sobre les persones i les seves relacions entre sí i només quan un és autèntic i arrisca s’obtenen resultats sorprenents.

Per tot això ens semblen molt positives totes les iniciatives que les plataformes socials posin en marxa de cara a fer prevaldre la qualitat davant de la quantitat, la no automatització de processos, els robots, els continguts enllaunats i de recurs, i tot allò que no tingui a veure amb una intenció real i veritable de conversar i escoltar.

Per Helena Abellán