“Si ho pensem, veurem que molts dels disgustos que ens sobrevenen ho són per paraules innecessàries”. José Martínez Ruiz, Azorín.

Els consultors de comunicació tenim l’obligació d’assessorar als nostres clients abans de dur a terme una entrevista o exposició pública. Defensem la preparació com a mètode per evitar contratemps imprevistos que mai no són agradables. Treballem per enterrar la tan recurrent improvisació per revitalitzar un concepte –la preparació prèvia- que esdevingui el fonament de tot bon discurs.

Ens referim a dir exactament el que es pretén dir. A utilitzar les paraules adequades a un context determinat. A destacar els principals missatges enfront de la informació supèrflua. A construir una argumentació sòlida amb riquesa lingüística. A transmetre tranquil•litat en situacions complexes. En definitiva, parlem de comunicar amb eficàcia.

Estàs disposat a preparar-te?

1. Fuig de la improvisació. Si tens clar aquest concepte, pots continuar llegint.
2. Una entrevista no és un passatemps. Per molta gent es tracta simplement ‘d’aparèixer als mitjans’. Per tots aquells que són conscients de la seva importància, una entrevista o una aparició pública és un acte de responsabilitat, perquè l’escenari et brinda l’oportunitat de parlar amb eficàcia sobre la teva organització.
3. Coneix l’entrevistador (o el teu públic). El paper dels assessors de comunicació és bàsic, ja que hem de preparar a consciència al portaveu perquè tingui clar la persona que tindrà al davant.
4. Entrevista = oportunitat. Tingues clar l’objectiu. Oblida que l’entrevista és simplement una consecució de preguntes-respostes. És un vehicle a través del qual podrem transmetre els missatges perfectes; una oportunitat per destacar una informació d’interès, rebatre un argument, convèncer…
5. Defineix correctament els missatges. Dos o tres, no més. Seran les idees fortes, les que han de calar en el periodista o, en el seu defecte, en els teus oients. Que no et faci por repetir les idees clau durant la teva exposició, però sense fer-te pesat.
6. Embolcalla-les amb un discurs corporatiu. Reflecteix els valors de la teva organització, però en un segon pla. Que la informació corporativa sigui l’envàs del producte. Destaca, per exemple, aquells valors de la teva organització que influeixen en el seu bon funcionament.
7. Treu a relluir la teva oratòria. Desenterra les eines que ens brinda l’oratòria per explicar una idea amb elegància i convicció. Serveixen els exemples, les estructures discursives causa-conseqüència, les metàfores, etc. I modula la teva veu (to, ritme, volum…) per tal que el discurs esdevingui atractiu i efectiu.
8. Elabora un Q&A. L’argumentari és el document que recull un gran nombre de possibles preguntes i que poden sorgir al llarg d’una trobada amb un mitjà de comunicació (o altres públics), i les respostes òptimes per a cadascuna d’elles. No limitis el nombre, és millor assegurar-se que disposes de tota la informació necessària per fer front a qualsevol pregunta.
9. Practica, practica, practica. Abans de llançar-te a una entrevista o exposició pública, entrena’t. Busca un company o fins i tot pots fer-ho davant d’un mirall, per veure’t en acció i corregir possibles errades.
10. Ajustat a l’establert. No divaguis. Corres el risc d’entrar en un bucle del qual pot ser difícil sortir-se’n. Molts portaveus d’empreses han introduït un tema que el periodista no coneixia per a després continuar insistint en allò per la curiositat de l’entrevistador fins a convertir-lo en ‘important’, quan en realitat era secundari i/o negatiu.
11. Preparat no és el mateix que memoritzat. Mostra’t natural, no contestis les preguntes literalment com les tens en el Q&A. En aquest punt és important la formació prèvia en tècniques oratòries, que et permetran explicar-te amb eficàcia.
12. El periodista, ni amic ni enemic. Relaxa’t i confia’t però sense oblidar que al davant tens un professional que està fent la seva feina.
13. Analitza para seguir millorant.

Alejandro Teodoro