Vam començar a sentir parlar del design thinking com una nova manera de resoldre reptes i de buscar respostes a diferents necessitats. La diferència que trobem amb altres mètodes és que aplicant el design thinking busquem solucions des de la creativitat, de manera multidisciplinar i amb implicació transversal.

El concepte no és nou; el 2008 Tim Brown, catedràtic d’Enginyeria d’Standord, va començar a parlar d’aquesta nova forma de buscar respostes i des d’aleshores grans multinacionals com Philips o Procter and Gamble apliquen aquesta tècnica obtenint molt bons resultats. El design thinking recorre a la creativitat i la metodologia dels dissenyadors (els creatius) per donar resposta a les necessitats dels usuaris amb solucions tecnològicament viables i models de negoci rendibles per a les empreses. El repte és aconseguir idees de valor per a l’usuari i que alhora siguin oportunitats de negoci rendibles per a les empreses. Es tracta de pensar en respostes que conjuguin aquests tres aspectes: Viable, Factible i Desitjable.

Aquells que porten temps parlant sobre el design thinking i treballant amb aquesta metodologia utilitzen de manera recurrent la frase de Thomas Edison, l’inventor de la bombeta entre altres moltes coses, i no només perquè Edison fos un gran científic i inventor incansable, sinó perquè va ser un home que va abastar diverses disciplines, capaç d’inventar coses que responien a necessitats concretes però sempre treballant en equip i amb un bon entorn de col·laboradors. Per tot això, quan es parla de design thinking es recorda una de les seves frases més cèlebres: “L’èxit és 1% inspiració i 99% transpiració”.

Però, com fer-ho a la pràctica? El design thinking és un canvi de paradigma, una nova manera d’entendre la resolució de reptes, però pots aplicar unes passes amb les que aconseguiràs apropar-te al design thinking:

1. Defineix bé les necessitats que volen cobrir-se, esbrina els desigs i les expectatives dels usuaris.
2. Pensa en solucions innovadores, treballa amb prototipus que permetin fer proves.
3. Tingues valor d’arriscar-te per implementar-les i aprendre de les respostes.
4. Situa a l’usuari al centre de la teva estratègia i pensa en experiències.
5. I, sobretot, aplica metodologies integratives, no treballis en la foscor del teu pensament individual.

Allò realment important i el que et farà trobar la resposta realment vàlida per als usuaris serà la capacitat d’enteniment i treball conjunt entre dissenyadors, màrqueting i finances. És això el que defineix el design thinking.

Helena Abellán