Recentment hem vist detencions i condemnes a usuaris de Twitter per excedir els límits legals en l’ús d’aquesta plataforma. Potser pensem que els nostres tuits estan emparats sempre sota la coneguda ‘llibertat d’expressió’, però el que està clar és que no tot s’hi val a l’hora d’expressar les nostres idees. I menys si aquestes poden constituir un delicte.
El debat no s’ha de centrar en si és o no necessari regular d’una forma específica les xarxes socials, ja que les xarxes ja estan sotmeses al marc legal del país des d’on s’opera amb un perfil determinat. D’aquesta manera, no té sentit legislar exclusivament per a les xarxes ja que un delicte d’amenaces ho és tant si es comet a través de la xarxa, el telèfon, una publicació escrita, una conversa al mig del carrer o mitjançant una carta per correu postal. A més, si bé les normes que acceptem nosaltres mateixos són les pròpies de cada xarxa social, en matèria penal es sotmeten a la legislació del lloc on es comet el delicte.
A continuació exposem alguns delictes que has de tenir en compte si ets usuari de xarxes socials:
Amenaces: No cal amagar-se darrere de l’anonimat. Això no pot servir com a excusa per proferir comentaris amenaçadors. Encara que no hi hagi una intenció real, aquest tipus de comentaris poden comportar penes que van dels sis mesos als cinc anys en funció del tipus i dels agreujants.
Calúmnies: La calúmnia consisteix en imputar a una persona un delicte que no ha comès sabent que aquesta afirmació és falsa. Porta lligades penes privatives de llibertat d’entre sis mesos i dos anys.
Injúries: La injúria és l’acció o expressió que lesiona la dignitat d’una persona, menyscabant la seva fama o atemptant contra la seva pròpia estimació. És el delicte més comú d’entre tots els comesos a Twitter.
Contra les institucions de l’Estat: Incorren en la pena de multa de dotze a divuit mesos els que calumniïn, injuriïn o amenacin greument el Govern de la Nació, al Consell General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Suprem, o al Consell de Govern o al Tribunal Superior de Justícia d’una comunitat autònoma. Aquest és un dels delictes més comuns a Twitter. No obstant això, és molt complex imputar aquest delicte a un usuari perquè moltes vegades els tribunals emparen el dret a la llibertat d’expressió
Enaltiment del terrorisme: Mai s’ha de donar suport a causes terroristes o fer ostentació dels actes comesos emparant-nos en la llibertat ideològica. Es tracta d’un delicte greu i ha hagut casos recents de condemnes.
Drets Fonamentals i llibertats públiques: Compte amb els comentaris jocosos contra grups socials o racials ja que es tracta d’un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques. Són delictes de certa gravetat i poden comportar penes d’entre un i tres anys.

Per Helena Abellán