Les presents Condicions d’ús regeixen l’accés i la utilització dels llocs web accessibles mitjançant els noms de domini www.vitamine.cat i els seus respectius subdominis (en endavant, anomenats indistintament “el lloc web”). El simple accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari del lloc web (en endavant, “l’ Usuari “) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions d’ús. En cas de no estar d’acord amb aquestes condicions d’ús, l’Usuari haurà d’abandonar immediatament el lloc web sense utilitzar.

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions d’ús, l’Usuari manifesta:

• Que ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa

• Que assumeix totes les obligacions que es detallen

L’Usuari ha de revisar el control de les versions d’aquestes Condicions d’ús cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que poden patir modificacions.

El titular del Lloc Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions d’ús i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del Lloc Web.

1. Informació General del Lloc Web

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del Lloc Web:

Titular: VITAMINE MEDIA AND MARKETING. (en endavant “VITAMINE MEDIA&MARKETING ”). Domicili: Plaça del doctor Letamendi nº 37, Àtic 2ª. N.I.F.:B66015181 info@vitamine.cat Telèfon:(+34) 931003151 Dades registrals: Empresa inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, amb data 1 d’abril 2013 tom 43706 foli 22, amb full 436057.

 

2. Normes d’ utilització del Lloc Web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions d’ús, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

A títol enunciatiu, però en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

  • No introduir o difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra qualsevol dels drets humans.
  • No introduir o difondre a la xarxa virus i software nociu susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de terceres persones qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de terceres persones qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
  • No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees que puguin habilitar-se en algun moment per a ús publicitari consentit per ambdues parts.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o tercers així com qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a VITAMINE MEDIA & MARKETING davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més, VITAMINE MEDIA & MARKETING el dret a sol · licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

3. Exclusió de Responsabilitat

VITAMINE MEDIA & MARKETING no assumeix cap responsabilitat per la falta d’actualització d’aquest Lloc Web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc Web.

L’accés de l’Usuari al Lloc Web no implica per VITAMINE MEDIA & MARKETING l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic maliciós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

VITAMINE MEDIA & MARKETING no es responsabilitza dels danys produïts en el software i equips informàtics de l’Usuari o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al Lloc Web, així com tampoc dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de talls o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

VITAMINE MEDIA & MARKETING podrà, al seu sol criteri i sense necessitat de cap avís previ, suspendre temporal o definitivament l’accessibilitat i / o permanència del lloc web a Internet, així com si en algun moment s’oferís algun tipus de servei a través del mateix. En cap cas VITAMINE MEDIA & MARKETING assumirà responsabilitat alguna derivada de la suspensió.

4. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El lloc web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, “Llocs enllaçats”). En aquests casos, VITAMINE MEDIA & MARKETING només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a VITAMINE MEDIA & MARKETING, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de VITAMINE MEDIA & MARKETING amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

VITAMINE MEDIA & MARKETING no coneix del tot els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, no actualització, no disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats, ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a VITAMINE MEDIA & MARKETING.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Les marques, noms comercials o signes distintius així com tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de VITAMINE MEDIA & MARKETING o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Sobre tots els continguts que l’Usuari pugui publicar directament o mitjançant VITAMINE MEDIA & MARKETING en el Lloc Web, l’Usuari cedeix a VITAMINE MEDIA & MARKETING, de forma no exclusiva, gratuïtament, per a tot l’àmbit territorial mundial i pel màxim període de protecció legalment previst, la totalitat dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, amb la finalitat de que els serveis sol·licitats o utilitzats per l’Usuari es puguin prestar correctament.

6. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions d’ús fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions d’ús en tota la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment com a  no inclosa.

7. Legislació aplicable y jurisdicció competent

Aquestes Condicions d’ús es regiran i interpretaran mitjançant la legislació espanyola. VITAMINE MEDIA & MARKETING i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se entre ells per l’accés i / o ús del Lloc Web als Jutjats i Tribunals de Madrid capital, llevat que la llei estableixi una altra cosa.

Versió en vigor des d’Abril de 2013