Universitat de Barcelona

Pla Estratègic xarxes socials Universitat de Barcelona

Des d’abril del 2013

La Universitat de Barcelona confia la planificació estratègica de les seves xarxes socials a Vitamine! Des de l’agència donem suport a la gestió i dinamització dels canals socials de la UB i plantegem conjuntament amb els departaments de comunicació i màrqueting de la Universitat les diferents accions promocionals en l’àmbit del 2.0. D’altra banda, davant possibles situacions de crisi treballem plegats en l’elaboració dels plans de comunicació que ajudin a resoldre aquests escenaris conflictius.