A Vitamine! quan planifiquem accions promocionals mitjançant concursos a les xarxes socials dels nostres clients, sempre redactem i publiquem unes bases legals que regiran el citat concurs. Es tracta d’una tasca que requereix esforç i supervisió per part d’un expert legal. No obstant això , disposar d’un marc normatiu ens previndrà davant possibles irregularitats i dubtes dels participants.

A grans trets els apartats que recollim i que s’han d’incloure en les bases legals són :
– Objecte i funcionament del concurs
– Característiques, mecànica, àmbit territorial, la durada i forma de participació en la promoció
– Requisits per poder participar (quins usuaris queden exclosos del concurs)
– Definició del premi
– Normes d’acceptació del mateix
– Protecció de les dades de caràcter personal
– Funcionament de la xarxa d’internet
En aquest text , sobretot , sempre queda clar que el fet de participar en la promoció comporta obligatòriament l’acceptació de les bases legals.
Més d’una crisi reputacional s’ha desfermat per la no aplicació ni publicació de les bases legals d’una acció promocional , principalment concursos.
Així que … us recomanem que sempre que llanceu algun tipus de concurs , recordeu de salvaguardar amb les bases legals que el regulen. Us estalviarà problemes.

Helena Abellán